Föreläsningar

Jag håller föreläsningar och bokprat på bibliotek, i utbildningar samt i andra sammanhang.

Hör av dig till viki@klingstedt.nu om du vill veta mer.